2

A to už niekedy pomohlo? Alebo hujeriny zaviedli vždy bez ohľadu na pripomienky?