3

4 comments

Slovné spojenia "boj s vnútorným nepriateľom" a "efektívna vnútorná služba“ patria do 50tych rokov minulého storočia. Ako aj nápady ako sa vysporiadať s hriešnikmi. Niektoré sú nevykonateľné, resp. neskontrolovateľné a z toho dôvodu zbytočné. Celý problém sa točí okolo DPH. DPH je pomerne komplikovaný reťazec platieb medzi jednotlivými účastníkmi predajného reťazca a štátu a z toho dôvou aj ťažšie kontrolovateľný čo vedie k motivácii k podovodom. Štát zamestnáva stovky ľudí len na odhaľovanie podvodov s DPH. Účinným opatrením by bolo zrušiť DPH. Nebude DPH, nebudú podvody. DPH nie je nič iné len ďalšia daň štátu, ktorá je skrytá v cene výrobku, tzv. nepriama daň a týka najmä koncových spotrebiteľov, t.j radových občanov. Štát si však netrúfne zmeniť DPH na priamu daň občanov a tak na výplatnej páske zverejniť celkové daňové zaťaženie. Radšej bude aj naďalej "efektívna vútorná služba" bojovať proti "vnútorným nepriateľom" za peniaze občanov získané z DPH.

Problem je ze ak by sme chceli zrusit DPH tak musime najprv vystupit z EU. "The EU sets the broad VAT rules through European VAT Directives, and has set the minimum standard VAT rate at 15%. "

[–] HorsaHoj 0 points *
Edited

Vystúpiť z EU? Ja som za!

Zrovna minule som tu kládol túto otázku.

"Pomôcť má diskvalifikácia osôb."

Napríklad by mali byť diskvalifikovaní daňoví podvodníci a "podnikatelia", ktorým majetok spravuje manželka, pretože oni sa v tom nevyznajú.

Len kto by potom robil ministra financií...