2

2 comments

Keď o vojne informujú štandardné médiá, s informáciami narábajú obzvlášť opatrne. Snažia sa ich preverovať alebo aspoň spomenú, že ich nie je možné nezávisle overiť.

🤣

Správy, ktoré nie je možné overiť (vycucané z prstu), štandardné média nemajú vôbez zverejňovať.