2

Dajú sa na Slovensku slobodne vydávať knihy s inými ako režimnými názormi a slobodne v tejto oblasti podnikať? Ak si myslíte, že áno, tak si prečítajte o skúsenostiach jedného vydavateľstva, ktoré v tomto smere zažilo už naozaj všeličo.