1

1 comments

[–] lobotomik [OP] 0 points *
Edited

Cirkev robí chybu ak trvá na zákaze bariérovej antikoncepcie v akomkoľvek prípade. Vnáša to velke napatie medzi obrovske masy veriacich, ktore volia rozne cesty, ale len mala cast z nich cestu "poslusnosti".