2

[–] Lurcha 1 points * Edited

Už sa môžeme pýtať či bol zaočkovaný? Alebo to smeli iba pracovníci úradov, obchodných a iných prevádzok za Korony, ak sme chceli niečo kúpiť, najesť sa alebo vybaviť?

Nezabúdaj na vlekárov. Ja si pamatám že aj pre nich bolo strašne dôležité poznať tvoj zdravotný stav pred nástupom na lanovku. 😁