2

BBC: “Let’s move on.”

Krásna štúdia ako funguje mozog týchto lepšoľudí.