0

1 comments

[–] [Deleted] 0 points *
Edited

To nie je len tak vyhodit niekoho z okna. Chce to prípravu z dejepisu, rekognoskáciu terénu, vytipovanie vhodného objektu na vyhodenie ...☺