1

§ 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia: (1) Kto verejne hanobí
 a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

Moja otazka: Je mozne dostat vynimku z tohto paragrafu hanobenim Ruskeho naroda? Pytam sa pre znameho. Dakujem.

`§ 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia: (1) Kto verejne hanobí
 a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.` Moja otazka: Je mozne dostat vynimku z tohto paragrafu hanobenim Ruskeho naroda? Pytam sa pre znameho. Dakujem.

No comments, yet...