3

1 comments

Tohle je naprosto ostudné. Cenzurou a omezováním svobody slova se připravujeme o jednu ze zásadních věcí, která dělá naší zemi lepší než Rusko.

Je potřeba změnit zákony tak, aby se svoboda slova u nás dostala na úroveň svobody slova v USA.

USA je sice hnízdem cancel culture, "nevhodné názory" můžou člověka profesně zničit, protože velký korporát a akademická sféra jsou prolezlé progresivci, ale trestní stíhání hrozí v podstatě jen za přímou výzvá ke spáchání trestného činu, nebo vyhrožování někomu násilným trestným činem. A pak jsou tam samozřejmě další limity jako dětská pornografie, nebo autorská práva, ale to je asi tak všechno.

Je potřeba, aby z trestního zákoníku zmizely následující paragrafy:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

§ 365 Schvalování trestného činu.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Jsou vynucovány příliš selektivně, je zde měřeno dvojím metrem a jsou příliš snadno zneužitelné k umlčování legitimní kritiky.