2

1 comments

[–] HorsaHoj 0 points *
Edited

Ak je skutočne pravda to čo tvrdia MSM, že Rusi vo vodách plne kontrolovaných NATO prekĺzli cez ich senzory, cvičiace plavidlá a vrtulníky, len aby si odpálili vlastný plynovod a pripravili sa o potenciálne zisky, tak by som na mieste prezidenta Slovenska žiadal vrátenie členských poplatkov v takejto „obrannej aliancii“.