2

1 comments

[–] LepoRelo 0 points *
Edited

Otázka do pléna:

Ak z LGBTQ vynecháme Q (queer = teplý), stále to pokryje všetkých v tých komunitách, však? :D