3

2 comments

[–] LepoRelo 1 points *
Edited

žiadosť pre fyzické osoby je sila, hlavne táto pasáž. Predstav si že si nejaký "jútúber" a musíš niečo také vypĺňať. 😆

Názov linku