2

1 comments

DeMoKrATi

Ak niekto potreboval potvrdenie o tom, že títo ľudia sú úplne ale úplne odtrhnutí od reality, tak tu ho má.