4

2 comments

[–] gandalf77 1 points *
Edited

Treba na nich ich vlastnými zbraňami.

Dekan:

Kontext, v akom toto slovné spojenie použil, navyše indikoval, že cieľom podujatia je vytvoriť priestor, kde sa budú ľudia cítiť príjemne a bezpečne. To sa, myslím, podarilo.

Hmm, máme to chápať tak, že bežne (mimo tohto podujatia) sa študenti a profesori FF UK cítia na jej pôde nepríjemne a v ohrození? Ale to by potom pán dekan s tým mal niečo robiť! A ak sa mu to nepodarí, tak ho treba vymeniť, či?