3

1 comments

[–] OndrejZarubsky 0 points *
Edited

Ako povedal klasik: Vždy keď nám štát tvrdí že mu ide o naše dobro, musíme si ho dobre strážiť!