1

K čemu vlastně politika slouží? Politologie na to má spoustu teorií, ale politická praxe ví své. Jejím účelem je ubránit, uživit, proslavit a zvýhodnit svou vymezenou lidskou skupinu proti jiným vymezeným lidským skupinám. Čili nad někým vyzrát.

Lež, a její příbuzenstvo klam, lest, mazanost, vychytralost, šibalství, čtveráctví, šejdířství, to vše je koření, které ze života – a tím víc z politiky - dělá zábavnou komedii a pomáhá lidstvu intelektuálně růst, posiluje jeho fantazii a tvořivost.

První teoretici evoluce se domnívali, že v ní jde o přežití nejsilnějších. Pozdější přišli na to, že i nad těmi nejsilnějšími často vítězí ti nejchytřejší. V přírodě i v politice. A chytrost nad silou může vítězit jen tím, že ji oklame, použije proti ní nečekaný trik nebo vynález, poruší její pravidla. Viz Davidův prak vrhající kámen do obrova čela.

V tom nejznámějším dramatu řeckém, psaném přibližně ve stejné době jako příběhy biblické, po frustrujícím nerozhodném boji vedeném podle vojenských pravidel, konečně poráží Tróju podobně populární rošťák jménem Odysseus – lstí. Čím je Davidovi prak a kámen, tím je Odysseovi dřevěný kůň. Výsledek je tentýž: vítězství lsti nad silou.

Oba kulturní kořeny naší civilizace lžemi a lstmi oplývají. Kain se snaží vylhat z vraždy svého brášky. Abrahám si zachraňuje život lží, že jeho žena Sára je jeho sestra. Jákob lže osleplému Izákovi, že je Esau, aby od něho získal požehnání prvorozeného. Jákobovi synové mu lžou, co se stalo s Josefem, jehož prodali do otroctví.

Achillova žena Polyxena z něho vylstí tajemství jeho zranitelné paty a vyzradí ho Paridovi trojskému, aby ho mohl zabít. Arcilhář Apollo se mstí ženám, které mu nechtějí dát šuknout. Kasandře odhaluje budoucnost, ale zároveň zařídí, aby jí nikdo nevěřil. Sibyle slíbí nesmrtelnost a věčnou krásu, ale nechá ji svrasknout v škaredou stařenu. Šejdířka Afrodité se vdává z recese za nejškaredšího boha Hefaista, ale peleší se mu s kdekým, lže mu věrnost a udělá z něho terč posměchu celého Olympu.

K čemu vlastně politika slouží? Politologie na to má spoustu teorií, ale politická praxe ví své. Jejím účelem je ubránit, uživit, proslavit a zvýhodnit svou vymezenou lidskou skupinu proti jiným vymezeným lidským skupinám. Čili nad někým vyzrát. Lež, a její příbuzenstvo klam, lest, mazanost, vychytralost, šibalství, čtveráctví, šejdířství, to vše je koření, které ze života – a tím víc z politiky - dělá zábavnou komedii a pomáhá lidstvu intelektuálně růst, posiluje jeho fantazii a tvořivost. První teoretici evoluce se domnívali, že v ní jde o přežití nejsilnějších. Pozdější přišli na to, že i nad těmi nejsilnějšími často vítězí ti nejchytřejší. V přírodě i v politice. A chytrost nad silou může vítězit jen tím, že ji oklame, použije proti ní nečekaný trik nebo vynález, poruší její pravidla. Viz Davidův prak vrhající kámen do obrova čela. V tom nejznámějším dramatu řeckém, psaném přibližně ve stejné době jako příběhy biblické, po frustrujícím nerozhodném boji vedeném podle vojenských pravidel, konečně poráží Tróju podobně populární rošťák jménem Odysseus – lstí. Čím je Davidovi prak a kámen, tím je Odysseovi dřevěný kůň. Výsledek je tentýž: vítězství lsti nad silou. Oba kulturní kořeny naší civilizace lžemi a lstmi oplývají. Kain se snaží vylhat z vraždy svého brášky. Abrahám si zachraňuje život lží, že jeho žena Sára je jeho sestra. Jákob lže osleplému Izákovi, že je Esau, aby od něho získal požehnání prvorozeného. Jákobovi synové mu lžou, co se stalo s Josefem, jehož prodali do otroctví. Achillova žena Polyxena z něho vylstí tajemství jeho zranitelné paty a vyzradí ho Paridovi trojskému, aby ho mohl zabít. Arcilhář Apollo se mstí ženám, které mu nechtějí dát šuknout. Kasandře odhaluje budoucnost, ale zároveň zařídí, aby jí nikdo nevěřil. Sibyle slíbí nesmrtelnost a věčnou krásu, ale nechá ji svrasknout v škaredou stařenu. Šejdířka Afrodité se vdává z recese za nejškaredšího boha Hefaista, ale peleší se mu s kdekým, lže mu věrnost a udělá z něho terč posměchu celého Olympu.

No comments, yet...