1

4 comments

A nestačilo by podať žalobu na štát? Podľa mňa by to malo vo výsledku rovnaký efekt ako táto petícia - čiže žiadny.

Podať žalobu na štát? My sme štát. Za to, čo sa tu dialo, sú zodpovední konkrétni ľudia. A tí musia niesť trestnú zodpovednosť.

Žaloba na štát je úplne bežná a legitímna vec. V rámci tej žaloby budú potom riešení konkrétni ľudia.

Podpisujem, tiež som bol disciplinárne riešený zamestnávateľom, kvôli zločinnému konaniu v petícii uvedených ústavných činiteľov a štátnych úradníkov. A nesúhlasím s tým, aby na Slovensku ukladala VZP jedna osoba v postavení nikým nevoleného štátneho úradníka.