3

1 comments

Hmm, a čakal niekto niečo iné? Eskalačná špirála je už dávno roztočená.