3

Strašné dačo.

Podľa projektu Small Arms Survey patrí Srbsko medzi krajiny s najvyšším počtom držiteľov zbraní na svete; na každých 100 civilistov tam pripadá viac ako 39 strelných zbraní. Je teda nanajvýš zaujímavé, že tam k takýmto tragédiám dochádza extrémne zriedkavo, v porovnaní s inými krajinami, najmä USA. Žeby množstvo zbraní v populácii bola celkom irelevantná štatistika čo sa týka takýchto činov?