2

3 comments

Na Slovensku sa termín kyber útok často používa nesprávne alebo s nesprávnym kontextom a napríklad sa často nerozlišuje medzi menej vážnymi formami v podobe DDoS útokov preťažujúcich systémy a výrazne vážnejšími formami v podobe prienikov do systémov. Najmä štátne organizácie v minulosti dokonca označovali za vážne útoky evidentne incidenty, keď systémy nezvládli záťaž od bežných užívateľov.