3

AI zatiaľ neexistuje, len z marketingových dôvodov sa rozpráva o „použití AI“. V skutočnosti sa v rôznych systémoch používajú len niektoré princípy konceptu AI (spravidla machine learning. A neviem, prečo sa to volá machine learning, keď ľudia sa celoživotne učia tou istou metodikou už tisícročia)

Aj tento chatbot nie je nič iné, ako obyčajný papagáj. A o nich si tiež mnoho ľudí myslí, že sú inteligentní, lebo vedia rozprávať. Pritom papagájovi sa len zapáčila nejaká melódia (aj v tom hrá rolu pravdepodobnosť), tak ju „papagájuje“ bez porozumenia obsahu. Ani neviem, či papagáje prevzali ľudské správanie, alebo my ľudia sa meníme na papagáje! Z dôvodu pojmovej presnosti preto navrhujem v súčasnosti mahrádzať skraku AI skratkou PI (parrot intelligence).

S kreténmi, ktorí vyžadujú moje osobné údaje, v tomto prípade telefónne číslo, zásadne nekomunikujem. Skrývanie sa za umelú inteligenciu na tom nič nemení.