Záznam skupiny /s/Technológie

Čas Moderátor Akcia Používateľ
2021-05-24T14:09:58.651973 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2021-05-07T19:58:31.365591 ceknito Odlepil(a) príspevok Link
2021-01-19T17:46:41.052342 Admin Prilepil(a) príspevok Link
2020-09-29T21:05:34.448855 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:49:29.709556 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:44:36.148628 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:44:14.660404 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:44:02.566737 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:43:39.016193 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T22:43:18.873660 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T21:50:09.421495 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T21:49:50.300264 Admin Upravil(a) vzhľad skupiny
2020-09-18T21:38:04.754461 ceknito Zmenil(a) nastavenia skupiny
2020-09-18T21:37:15.687390 ceknito Založil(a) skupinu