Canary

Vyhlasujeme, že do dnešného dňa sme (čekni.to) nikdy neobrdžali:

  • Národný bezpečnostný list akéhokoľvek druhu, za akýmkoľvek účelom
  • Osobné žiadosti akéhokoľvek orgánu činného v trestnom konaní alebo právnickej osoby o zadných dvierkach v akýchkoľvek softvérových a/alebo hardvérových projektoch, ktorých sme v súčasnosti aktívnymi prispievateľmi, ani nevieme o tom, že by iní prispievatelia do týchto projektov dostali takúto žiadosť
  • Príkazy zahraničného spravodajského súdu akéhokoľvek typu
  • Predvolania a/alebo príkazy na prehliadku sprevádzané príkazom na zablokovanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v elektronickej komunikácii, alebo inými relevantnými zákonmi

Toto vyhlásenie budeme naďalej ručne aktualizovať.

Last update: 2023-04-14 19:07:01