0

1 comments

Výborná kniha jázd ktorá reálne pomáha pri evidenccii vozidiel a najmä pri vytváraní knihy jázd a cestovných príkazov. Reálne šetrí vaše peniaze ... Intuitívne ovládania veľmi prijateľná cena.