3

[–] d_d 1 points

Ti dnesni teroristi nestoja ani za staru backoru..