2

1 comments

[–] Marko 0 points *
Edited

Naozaj vyžadujú USA na vstup potvrdenie o očkovaní?