2

„Disciplinárne obvinený sudca porušil pri výkone funkcie sudcu viackrát úmyselne svoju povinnosť zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu a ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov," priblížil hovorca.

Malo by to byť presne naopak. Respirátor na xichte proti čínskej chrípke je presne to čo narušuje vážnosť a dôstojnosť sudcovskej funkcie. A jeho nezákonné vymáhanie a takéto postihy naopak ohrozili dôveru v nezávislé súdnictvo.