3

[–] permafrOst 1 points * Edited

No pravda, teraz sú proti-lockdownové protesty očividne kóšer už aj na Západe. :)

Tu ešte zo Šanghaja: https://www.youtube.com/watch?v=t3GSusUXNOs